1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005 | 2006| 2007 | 2008 | 2009 | 2010


Список Грантів, що були надані МБФВ КМА 1998 року

Організація- отримувач гранту Призначення гранту (назва проекту чи спрямування) Сума коштів Керівник проекту
Ректорат НаУКМА Преміювання переможців щорічного конкурсу науково-методичних праць в НаУКМА (оплата комп`ютерів) 15751,48 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Ректорат НаУКМА Створення при Національному Університеті "Києво-Могилянська академія" фотолабораторії 14149,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Каферда хімії природничого ф-ту НаУКМА Поширення обчислювальних потужностей лабораторії молекулярного дизайну 4895,00 Зав. кафедрою хімії природничого ф-ту Зуб Ю.Л.
Відділ зв`язків із громад. НаУКМА Установка телефонного номеру Відділу зв`язків із громадськістю НаУКМА 130,00 Керівник відділу зв`язків із громадськістю Шумкова Н.Р.
Школа соціальної роботи Виготовлення рекламних табличок 492,00 Керівник Школи соціальної, проф. Полтавець В.І.
Трансп. відділ Ремонт ходової частини автомобіля "Мazda" 3281,78 Нач. трансп. від. Івасюк С.С.
Відділ капітального будівництва служби АГД Створення меморіального класу "Олексій Недашкевич - випускник Київської Академії" 12941,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
МБФВ КМА Проведення семінару "Як подати документи на грант?" 150,00 Гол.спеціаліст Фонду Глєбова Л.М.
Ректорат НаУКМА Привітання жінок університету "Києво-Могилянська академія" з Міжнародним жіночим днем 1473,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Відділ капітального будівництва Виконання опоряджувальних робіт у кімнатах № 110 та 218 корпусу № 1 16261,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Наукова бібліотека НаУКМА Участь Сергія Доценко, системного адміністратора наукової бібліотеки НаУКМА, у семінарі "ALEPH 500" (Ізраїль. 12-17 травня 1998 р.) 1684,00 Директор науковох бібліотеки Ярошенко Т.О.
Відділ капітального будівництва Виконання опоряджувальних робіт у кімнаті № 230 корпусу № 4 та забезпечення пожежної та охоронної сигналізації 14495,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Кафедра історії НаУКМА Видання книги М.Брайчевського "Походження слов`янської писемності" 1872,00 Д.і.н., проф. НаУКМА Брайчевький М.Ю.
Відділ капітального будівництва Виконання опоряджувальних робіт на другому та третьому поверхах будинку № 8/5 по вул. Волоській 423408,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Кафедра фізичного виховання Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення гуманістичної спрямованості фізичного виховання студентів НаУКМА з урахуванням світового досвіду формування національної свідомості і гармонійно розвиненої людини 16386,00 Зав. кафедрою фіз.виховання Кравченко Л.С.
ІКЦ НаУКМА Додаток до проекту "Забезпечення доступу до Інтернет на основі оренди каналу дальнього зв`язку" 10778,00 Заст. директора ІКЦ Пархоменко Г.В.
Наукова частина НаУКМА Конкурс наукових проектів у НаУКМА 1998-1999 р. 10000,00 Проректор з наукової роботи Брик М.Т.
КМЦ НаУКМА Ремонт технічного обладнання (копіювальний апарат "Xerox") для забезпечення КМЦ успішної підготовки культурної програми до Конвокації-98 723,00 Директор ІКЦ Замостян О.В.
Відділ капітального будівництва Виконання інженерного обстеження будинку №27 по вул Набережно-Хрещатинській -колишня Бурса Києво-Могилянської Академії 2404, 00 Ректор НаУКМА С.С. Іванюк
Факультет правничих наук Організація охорони приміщення Центру систем правової інформації при факультеті правничих наук 1090,00 Декан ф-ту правничих наук В.М.Сущенко
Кафедра філології Французька мова - друга іноземна в НаУКМА. Літня школа 3000,00 Доцент кафедри філології О.І.Ігнатова
Кафедра хімії ф-ту природн. наук Розширення міжнародних наукових зв`язків кафедри хімії факультету природничих наук НаУКМА 3035,00 Зав. кафедри хімії Ю.Л.Зуб
Деканат студентів Додаткові заходи для проведення Конвокації-98 (Обслуговування) 12690,00 Декан студентів Бондарчук Т.К.
Наукова бібліотека НаУКМА Участь працівників наукової бібліотеки НаУКМА у щорічній Конференції Міжнародної Федерації Бібліотечних Асоціацій у Амстердамі (Нідерланди) 16 серпня -21 серпня 1998 року 1600,00 Директор наукової бібліотеки Т.О.Ярошенко
Кафедра англійської мови Ділова англійська: підключення комп`ютера до Internet та опоряджувальні роботи у к.407 кор.2 4091,94 Зав.кафедри англійської мови О.В.Куровська
Ректорат НаУКМА Літній оздоровчий табір "Відпочинок-98" 32400,00 Третьякова О.В.
ІКЦ НаУКМА Створення і наповнення депозитарію навчальних програм на базі існуючих серверів класу кафедри екології та ІКЦ для забезпечення навчального процесу і самостійної роботи студентів НаУКМА 7219,00 Студент 2-го курсу ДКТ О.С.Іванов (Куратори- В.П.Замостян, Ю.М. Хмелевський)
ІКЦ НаУКМА Забезпечення цілодобового доступу професорсько-викладацького складу Університету до Інтернет мережі інформаційних ресурсів НаУКМA 21720,00 Директор ІКЦ Ю.М. Хмелевський
Ректорат НаУКМА Заснування науково-реферативного журналу "Урок української" 2100,99 Чл.кор. НАН України, д.ф.н. Дончик В.Г.
Трансп. відділ служби АГД НаУКМА Ремонт автомобіля "Mazda" 135,97 Нач. трансп. відділу Івасюк С.А.
ВМС Інавгураційна лекція проф. С. Аверінцева "Ідея Софії та семантика ікони" 1417,00 Кер. відділу Линник Т.Г.
Служба АГД НаУКМА Виконання першочергових робіт по заміні пошкоджених мереж каналізації та водопроводу ауд. № 27 по вул. Набережно-Хрещатицькій 7000,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Трансп. відділ служби АГД Навчання на курсах підвищення кваліфікації водія Швеця О.М. 350,00 Нач. трансп. відділу Івасюк С.С.
КМЦ НаУКМА Виготовлення нотних папок для капели "Почайна" 180,00 Керівник музичної студії Жигун О.І.
Відділ капітального будівництва Телефонізація учбових корпусів НаУКМА по вул. Іллінській 30000,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Відділ капітального будівництва Улаштування туалетів у будинку колишньої бурси по вул. Набережно-Хрещатицька, 27 78500,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
КМЦ НаУКМА Інтегрування українського аматорського театру "Лудус" у світовий простір 1592,00 О.В. Замостян
Відділ зв'язків із громад. Святкування Дня Академії. 800,00 Кер. відділу Н.Р. Шумкова
Правничий факультет НаУКМА Під'єднання факультету правничих наук до університетської телефонної станції "SIEMENS" та комп'ютерів факультету до глобальної комп'ютерної мережі "INTERNET" 3000,00 В.М. Сущенко
Відділ капітального будівництва Виконання охоронної сигналізації у кімнатах № 9,10,16,21,22,23,24,25,26 корпусу № 5 НаУКМА (вул. Волоська 8/5). 7320,00 Заст. прор. з кап. буд-в І.П.Пухова
Видавничий дім "КМ Академія" Приточно-витяжна вентиляція друкарні НаУКМА 6200,00 Директор Видавничого Дому "КМ Академія" Л.Ю.Копань
Факультет правничих наук Сплата за навчання асистента факультету правничих наук Ємєльянова К.В. у заочній аспірантурі Інституту держави і права НАН у 1998-1999 навчальному році. 1800,00 Декан факультету Сущенко В.Н.
Наукова бібліотека НаУКМА Поповнення бібліотеки НаУКМА навчальною літературою 543,80 Директор бібліотеки Ярошенко Т.О.
Відділ зв`язків з громад. Виготовлення новорічних листівок 1735,00 Начальник відділу Сиволожська Л.М.
Кафедра культурології та археології "IN MEDIAS RES" 5970,00 Ст. викладач Бондарець О.В.
Відділ капітального будівництва Улаштування туалетів у будинку колишньої бурси по вул. Набережно-Хрещатицька, 27. (Додаткове фінансування) 2988,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Культурно- мистецький центр НаУКМА Придбання штор для фойє третього поверху Культурно-мистецького центру НаУКМА (вул. Іллінська 9) 3920,00 Директор КМЦ Замостян О.В.
Ректорат НаУКМА Благодійна допомога на утримання Національного Університету "Києво-Могилянська Академія" 72100,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Відділ технічних засобів навчання НаУКМА Стаціонарне обладнання акустичної апаратури для Актової зали, Конгрегаційної зали та плаців. 2100,00 Зав. кабінетом ТЗН Журавський О.П.
Наукова бібліотека НаУКМА Обладнання дослідницької бібліотеки в Конгрегаційній залі Староакадемічного корпусу 20 000,00 Директор бібліотеки Ярошенко Т.О.

Загалом протягом 1998 року було підтримано 50 проектів на загальну суму 1 454 872,96 грн.


головна | довідка | статут | діяльність | нагору