1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005 | 2006| 2007 | 2008 | 2009 | 2010


Список Грантів, що були надані МБФВ КМА 1999 року

Організація- отримувач гранту Призначення гранту (назва проекту чи спрямування) Сума (грн.) Керівник проекту
ВМС НаУКМА Програма співробітництва з Олександрівським інститутом 3192,00 Помічник президента НаУКМА Яшенков В.П.
Студентська Колегія та Деканат студентів Створення мультимедіа- довідника "Києво- Могилянська Академія" 400$ Студент ДКТ-2 НаУКМА Рощенко Ю.В.
Наукова частина НаУКМА Дні науки в НаУКМА - видання журналу "Наукові записки НаУКМА" 4100,00 Проректор з наукової роботи Брик М.Т.
Ректорат НаУКМА Благодійна допомога на утримання НаУКМА 175 700,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
НДЦ "Спадщина Києво- Могилянської Академії" Ремонт принтера 158,40 Завідувач НДЦ "Спадщина " Хижняк З.І.
Факультет природничих наук Видання наукових праць факультету природничих наук НаУКМА 1854,60 Декан ФПН Безусько А.Г.
Юридичний відділ НаУКМА Впровадження нормативно-правової бази в НаУКМА за допомогою CD-ROM 175,20 Начальник юридичного відділу Бондаренко В.П.
НаУКМА Благодійна допомога на утримання НаУКМА 170200,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Школа соціальної роботи Участь у щорічній студентській конференції "Соціальні проблеми посттоталітарного суспільства та можливості церкви" 360,00 Декан ДСНТ Полтавець В.І.
Кафедра фізико- математичних наук Участь студента Лутчина Романа у міжнародній конференції "Квантові системи у фізиці та хімії" 808,00 Зав. кафедри Голод П.І.
ВЗГ Виготовлення фірмових папок 375,00 Керівник ВЗГ Сиволожська Л.М.
Гуманітарний факультет СD-ROM "Історія України: Доба Богдана Хмельницького. Депозитарії документів"(Другий етап проекту "Конкурс наукових проектів у НаУКМА 1998-1999 рр.) 9000,00 Завідувач кафедрою історії Мицик Ю.А.
Служба по роботі з філіями та колегіумами НаУКМА Семінар для завучів з виховної, навчальної та наукової роботи колегіумів, що знаходяться під патронажем НаУКМА 1244,00 Третякова О.В.
Служба проректора з АГД Ремонт кімнати № 409 в 4 корпусі НаУКМА 17208,00 Ректор НаУКМА Іванюк С.С.
Острозька Академія НаУКМА Технічне забезпечення столярного цеху Острозької Академії 8761,00 Грищук М.В.
ІКЦ НаУКМА Додаткове фінансування проекту "Забезпечення цілодобового доступу професорсько- викладацького складу університету до Інтернет-мережі і інформаційних ресурсів НаУКМА" (№45.02.082/98-28) 10902,65 Пархоменко І. В.
Cлужба віце- президента НаУКМА зі зв'язків з філіями та колегіумами Є контакт 1110,00 Віце- президент НаУКМА, к. і. н. Зубко В. П.
Відділ капітального будівництва НаУКМА "Розробка проектно- технічної документації на протиаварійні роботи по Трапезній церкві Святого Духа, Бурсі та 3-му учбовому корпус 20000,00 Начальник ВКБ, головний архітектор НаУКМА Бояркін В. Є.
Студентська Колегія НаУКМА "Оздоровлення студентів-99" 2250,00 Декан студентів НаУКМА Горін С. М.
Служба Президента НаУКМА "ХІІ Конференція Міжнародної асоціації президентів університетів" 3017,00 Президент НаУКМА Брюховецький В.С.
Ректорат НаУКМА "Відпочинок-99" 17150,00 Віце- президент з розвитку Шумкова Н. Р.
ІКЦ НаУКМА Мережеве обладнання для підключення корпусу №5 НаУКМА до опорної комп'ютерної мережі НаУКМА 14729,44 Директор ІКЦ, канд. фіз-мат. наук Гороховський С.С.
Наукова бібліотека НаУКМА "Комплектування правничої бібліотеки НаУКМА" 9081,50 Директор наукової бібліотеки Ярошенко Т.О.
Наукова частина НаУКМА Видання журналу "Наукові записки НаУКМА" (додаткове фінансування) 3193,80 Проректор з наукової роботи Брик М.Т.
Наукова бібліотека НаУКМА "Розвиток бібліотечного фонду НаУКМА" 1975,00 Директор наукової бібліотеки Ярошенко Т.О.
Школа соціальної роботи НаУКМА Ремонт приміщень Школи соціальної роботи НаУКМА 23610,00 Керівник Школи соціальної роботи Полтавець В.І.
Служба проректора з АГД Ремонт аудиторії №102 в корпусі №4 НаУКМА 11208,00 Проректор з АГД Дідовець В.І.
Кафедра ЮНЕСКО в НаУКМА Заснування кафедри ЮНЕСКО "Права людини, демократії, толерантність і взаєморозуміння між народами" в НаУКМА 30308,88 Зав. каф. ЮНЕСКО в НаУКМА, д. філол. н. Сватко Ю.І.
Феодосійська школа- колегіум "Аріадна" Благодійна допомога на створення та підтримку лабораторії з природничих наук феодосійської школи-колегіуму "Аріадна" 10000,00 Директор феодосійської школи колегіуму "Аріадна" Півненко А.С.
Служба віце- президента НаУКМА з розвитку Виготовлення брошури Л. Костенко "Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала" 2568,00 Віце- президент з розвитку НаУКМА Шумкова Н.Р.
Студентський інтернет- центр НаУКМА Модернізація обладнанння студентського Інтернет-Центру НаУКМА 2252,00 Керівник студентського Інтернет- центру Синявський О.Л.
КМЦ НаУКМА Реконструкція приміщень КМЦ (придбання для стін вестибюлю оздоблювальних будівельних матеріалів) 6754,79 Директор КМЦ НаУКМА Замостян О.В.
Таврійський інститут підприємн. та права Навчання студента Миколи Заводуєва в Таврійському інституті підприємн. та права (плата за навчальння) 2100,00 Ректор Таврійського інституту підприємн. та права Мозговий О.І.
Кафедра інформатики департаменту комп'ютерних технологій Мультимедійний комп'ютерний клас 69 331,00 Керівник ДКТ Глибовець М.М.
Авторська заявка Видання брошури "Державницький світогляд оріянського українства. Духовний спадок Евгена Мурави (Незгая Козорога)" 1100,00 Провідний науковий співробітник Інституту географії НАН України Пащенко В.М.
Наукова бібліотека НаУКМА Розвиток бібліотечних фондів НаУКМА: Пушкінська бібліотека 9324,23 Директор наукової бібліотеки Ярошенко Т.О.
Служба проректора з АГД Ремонт приміщення Правничої клініки та КАСК за адресою: вул. Н.-Хрещатицька, 27 104208,00 Проректор з АГД Дідовець В.І.
Відділ капітального будівництва НаУКМА Розробка проектно-вишукувальних робіт по будинку колишньої Бурси 18211,00 Начальник ВКБ, головний архітектор НаУКМА Бояркін В.Є.
Відділ зв'язків з громадськістю Проведення кампанії зі збору коштів на друк енциклопедичного довідника "Києво- Могилянська Академія в іменах" 20 000,00 Віце - президент з розвитку НаУКМА Н.Р. Шумкова
НаУКМА. Благодійна допомога на утримання НаУКМА 140 000,00 Ректор НаУКМА С.С. Іванюк
Редакція журналу "Кіно-Театр" НаУКМА Видання журналу "Кіно - Театр" № 1, 2000р. 3 600,00 Гол. редактор журналу Л.І. Брюховецька
Редакція журналу "Кіно-Театр" НаУКМА Видання книги В. Луговського "Невідомий маестро" 17 884,00 Художник - дизайнер журналу П.Ю. Адамова
Студентський Інтернет-центр НаУКМА Впровадження методики сканування текстович документів в Студентському Інтернет-центрі НаУКМА 1218,00 Професор, доктор технічних наук Синявський О.Л.
Наукова частина НаУКМА Наукові видання НаУКМА в 2000р. (серія журналів "НЗ НаУКМА", "Магістеріум") 57606,00 Проректор з наукової роботи НаУКМА М.Т. Брик
Наукова частина НаУКМА Дні науки НаУКМА- 2000 6 500,00 Проректор з наукової роботи НаУКМА М.Т. Брик
Наукова частина НаУКМА "Фінальний палеолит північного заходу Східної Європи" - монографія Л.Л.Залізняка 4428,00 Проректор з наукової роботи НаУКМА М.Т. Брик

Загалом протягом 1999 року було підтримано 46 проектів на загальну суму 1 018 764,75 грн


головна | довідка | статут | діяльність | нагору