Більше


Окремі проекти, підтримані МБФВ КМА

М.М. Глибовець, О.В. Олецький
Штучний інтелект
Метою підручника є ознайомлення стутентів з основами теорії штучного інтелекту. Розглядаються основні методи роботи зі знаннями, зокрема з нечіткими та недостовірними; планування цілеспрямованих дій та прийняття рішень; ігрові задачі; розпізнавання образів та нейронні мережі.
Д.Павличко.
Украінська національна ідея
У пристрастному слові відомого поета й державного діяча, перейнятого тривогою і вболіванням за долю нашої батьківщини, звучить глибоке переконання, що тільки українська держава, в якій домінуватиме національна ідея, дасть нашомк народу світлу будущину і невмирущисть.
Р.М. Павленко.
Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід
Узагальнюючи світовий та український досвід у питанні парламентської відповідальності, автор на підставі порівняльного аналізу конкретних правових формулювань та політичних механізмів показує, за допомогою яких інституцій можна розв'язати актуальне завдання - організацію співпраці законодавчої та виконавчої гілок влади і контролб першої за дотриманням останньою встановлених правил з метою надання стабільності політико-правовій системі України, збереження і розвитку демократичного ладу в державі.
С.Параджанов.
Розкадровки до фiльму "Тiнi забутих предкiв"
В.Луговський.
Невiдомий маестро
Автор книги працював з Маестро у фiльмi "Тiнi забутих предкiв", близько знав його протягом десяти рокiв, тому наважився опублiкувати деякi мало вiдомi матерiали, що стосуються особистого життя, його творчостi й повсякдення. Та, мабуть, найцiкавiше тут - розкадровки, зробленi рукою С.Й.Параджанова до фiльму "Тiнi забутих предкiв", теж досi невiдомi...
Лариса Брюховецька.
Леонiд Осика
До книги увiйшов творчий портрет вiдомого украiнського кiнорежисера Леонiда Осики. Мiстить матерiали, пов`язанi з творчiстю режисера, зокрема низку iнтерв`ю, розповiдi Л.Осики про колег: С.Параджанова, I.Миколайчука, Б.Брондукова. Завершуеться книга фiльмографiею та спогадами сестри режисера Нiни Осики...
Вiталiй Щербак.
Украiнське козацтво:
формування соцiального стану
У монографii дослiджуеться формування украiнського козацтва як соцiального стану. Аналiзуються правовi, економiчнi та духовнi основи становлення козацькоi верстви... Адресована науковцям, викладачам та студентам вузiв, усiм, хто цiкавиться iсторичним минулим Украiни
В.С.Горський.
Бiблiографiчний покажчик
У покажчику репрезентуються працi вiдомого украiнського науковця, доктора фiлософських наук, професора, педагога, фахiвця у галузi iсторико-фiлософськоi науки, завiдувача кафедри фiлософii та релiгiезнавства НаУКМА В.С.Горського. Для науковцiв та всiх зацiкавлених фiлософською наукою.
Лiна Костенко.
Гуманiтарна аура нацii
або дефект головного дзеркала
Лекцiя, прочитана 1 вересня 1999 року в Нацiональному унiверситетi "Киево-Могилянська Академiя", присвячена гострим проблемам украiнськоi нацiональноi культури у свiтовому контекстi. Розрахована на студентську аудиторiю та широке коло читачiв

Реставрація дзвiнниці церкви при староакадемiчному корпусi НаУКМА
За фінансової підтримки МБФВ КМА проведено реставрацію дзвiнниці церкви мазепинського корпусу НаУКМА (кін. 17 ст.) - відновлювальні, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.


головна | довiдка | статут | статистика |
вперед