Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії

Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії

Засновані благодійниками постійні фонди (ендавменти) для надання благодійної допомоги професорсько-викладацькому складу та студентам НаУКМА:  для підтримки та заохочення їх
наукової, професійної і громадської активності та соціальної підтримки.

Об’єднаний стипендіальний професорський фонд родини Винницьких (242 819 грн), у т.ч.:

Матеріальна підтримка для професора ФПрН – 62 730 грн.

Матеріальна підтримка для професора кафедри політології ФСНСТ – 62 730 грн.

Матеріальна підтримка імені Михайла Лебедя для професора кафедри історії ФГН – 57 000 грн.

Матеріальна підтримка для професора НаУКМА – 10 000 грн. та поповнення на честь ювілею благодійника – 50 359 грн.

Об’єднаний стипендіальний професорський фонд (482 000 грн), у т.ч.:

Матеріальна підтримка для професора кафедри соціології ФСНСТ– 57 000 грн.

Матеріальна підтримка для професора кафедри загально-правових наук ФПвН – 57 000 грн.

Матеріальна підтримка для молодих науковців ФПрН – 50 000 грн.

Матеріальна підтримка для професора кафедри філософії та релігієзнавства ФГН – 57 000 грн.

Матеріальна підтримка для професора кафедри галузевих правових наук ФПвН – 50 000 грн.

Матеріальна підтримка для професора ФЕН – 171 000 грн (сума на трьох).

Матеріальна підтримка за адміністрування – 40 000 грн.

Об’єднаний стипендіальний фонд Докторської школи НаУКМА (315 330 грн), у т.ч.:

Матеріальна підтримка для слухача Докторської школи  – 45 000 грн.

Матеріальна підтримка для кафедри загально-правових наук ФПвН – 45 000 грн.

Матеріальна підтримка для слухача Докторської школи – 42 330 грн.

Матеріальна підтримка для слухача Докторської школи – 18 000 грн.

Три матеріальних підтримки для слухачів Докторської
школи – 165 000 грн.

Об’єднаний іменний фонд НаУКМА (332 879 грн), у т.ч.:

Матеріальна підтримка для студента ФПвН – 15 000 грн.

Матеріальна підтримка за загальне адміністрування проектів – 37 879 грн;
Матеріальна підтримка студента для ФЕН – 40 000 грн.

Матеріальна підтримка для студента ФГН – 20 000 грн.

Матеріальна підтримка для професора ФЕН – 80 000 грн;
Матеріальна підтримка для студента ФПвН – 30 000 грн.

Матеріальна підтримка для професора ФЕН – 110 000 грн;

Матеріальні підтримки за досягнення в соціології та в PUBLIC RELATIONS – 227 012 грн.
Засновники:  Ткаченко С.Г («TNS Україна»), Ткаченко В.І., Ткаченко О.І., Пекар В.О. («Євроіндекс»), ТОВ «Баунт Ска Україна», Діалла АМК,  ТОВ «Maк Хаус», ТОВ «Об’єднана консалтингово-інвестиційна компанія», ТОВ «Івросувенір», ЗАТ «Український медіа – холдинг», ТОВ «Академія реклами», Володимир Хливнюк, ТОВ «Марсмедіа», ЗАТ Агентство «Інфоком».

Для підтримки колекції Дж.Мейса в Науковій бібліотеці НаУКМА та
подальшого вивчення теми Голодомору – 110 000 грн.

Матеріальна підтримка для адміністрування розвитку роботи з
випускниками НаУКМА – 80 000 грн.
Для підтримки творчості, розвитку музичних чи/та театральних колективів або окремих виконавців, а також проведення  наукових, освітніх, соціокультурних  чи мистецьких заходів та акцій, спрямованих на популяризацію музики та/або сценічного мистецтва,  різних жанрів та стилів, музичних інструментів,
або виконавської майстерності – 95 100 грн.

Cтудентам та аспірантам НаУКМА у критичних ситуаціях,
пов’язаних зі станом здоров’я – 266 190,00 грн.

Для підтримки, а також проведення  наукових, освітніх, соціокультурних   заходів та досліджень – 209 100 грн.

Для фінансування електронних видань НаУКМА – 160 002,00 грн.

Матеріальна підтримка для професора кафедри галузевих правових наук ФПвН – 112 710 грн .

Для здійснення екологічної діяльності, передбаченої статутом університетської організації «Український екологічний клуб «Зелена хвиля»» – 14 700 грн.

Для підтримки, відродження, збереження і розвитку української мови в Україні та поза її теперішніми межами – 73 990,00 грн.

Для організації культурно-мистецьких заходів та поїздок студентів НаУКМА по Україні з метою відвідання пам’яток культури, мистецтва, історії – 273 537,00 грн.

Матеріальна підтримка пропам’ятних заходів НаУКМА – 100 000 грн.

Для реалізації проектів кафедри історії, пов’язаних із дослідженнями ранньомодерної історії України – 100 000 грн.

Для підтримки культурно-мистецьких заходів в НаУКМА – 20 030 грн.

Для підтримки заходів, які проводяться в НаУКМА з метою працевлаштування студентів та випускників – 90 000 грн.

Для підтримки досліджень (scholarships) в НаУКМА в будь-якій галузі. Участь в конкурсі можуть брати викладачі, докторанти, аспіранти і студенти
магістеріуму – $99 046,57.

Прибутки від цього фонду призначаються для студентів, викладачів і дослідників з
Києво-Могилянської академії на дослідження в галузі історії України від найдавніших часів до
сьогодення. Участь в конкурсі можуть брати викладачі, докторанти, аспіранти і студенти
магістеріуму НаУКМА. – $146 193,40.

Для розвитку Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» – $193 831,70  (з них $145 346,70 та $48 485 у гривні – 1 750 500 грн.)

Для відзначення найкращого, на думку студентів та співробітників ФІ НаУКМА, не науково-педагогічного працівника факультету – 285 000,00 грн.

Матеріальна підтримка для студентів ФПвН з метою стимулювання 
до наукової роботи – 20 000 грн.
Для заохочення за дослідження в галузі міжнародного права
аспірантів ФПвН НаУКМА– 200 000,00 грн.

Іменні фонди та гранти (станом на 01.01.2024 р.) :

Для підтримки за дипломну роботу з літературознавства студента 4-го року навчання бакалаврської програми – 33 178, 34 грн.

Для підтримки благодійної програми «Меморіальна стипендія імені Євгена Олефіренка» на навчання на магістерській програмі «Історія» – 72 054,010 грн.

Для підтримки за наукову діяльність студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» – 4 500,00 грн.

Для підтримки за найкращу кваліфікаційну роботу для студента МП «Філософія» – 130,75 грн.

Для підтримки за найкращу кваліфікаційну роботу для студента МП «Біологія» – 68 800, грн.

лауреат обирається Фундатором серед успішних студентів МП «Право» походженням із Тернопільської або Івано-Франківської області – 36 493,60 грн.

Для благодійної підтримки студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» вихідців з Донбасу, Криму і сільської місцевості – 50 000,00 грн (для благодійності протягом 2024 року )

для соціальної підтримки студентів БП «Комп’ютерні науки» ФІ НаУКМА – 17 000, грн.