Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії

Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії

Звіт Правління про роботу Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії у 2019 р.
(відбулось 31 засідання)

Протягом року Фондом залучено:
Показники, грн.
8 793 533,52
5 389 757,15Благодійні внески від фізичних  та юридичних осіб
980 145,96Благодійні внески в іноземній валюті (еквівалент $38 883,04 )
-Благодійні внески в іноземній валюті (еквівалент EUR)
2 112 092,65Проценти по депозитах
311 537,76Дохід від здачі в оренду нерухомості
Доходи (Форма №2-мс)
9 317 900,00
ВитратиПоказники, %
8 403 733,17
7 359 700,80Благодійна діяльність87,58
1 044 032,37Утримання Фонду12,42
в тому числі:
688 515,64Заробітна плата включно з нарахуваннями65,94
4 602,73придбання товарно-матеріальних цінностей, канцтоварів, витратних матеріалів0,44
1 800,43господарські витрати0,17
40 427,42оплата послуг з обслуговування сигналізації,  аудит, тощо3,87
9 959,00оплата послуг банку0,95
81 334,55плата за комунальні послуги7,8
13 286,25телекомунікаційні послуги1,27
1 998,00передплата періодичних видань0,19
7 660,00обслуговування техніки0,73
185 354,34знос основних засобів, МНА17,76
9 094,01податок на нерухоме майно                                                       0,88

Перелік проектів, підтриманих Фондом у 2019 році

Проекти:Витрачено, грн.Залучено протягом 2019 року, грн. З яких надходжень
Благодійна допомога для підготовки і видання електронного журналу НаУКМА «Kyiv-Mohyla  ScholarlyPeer-ReviewedJournals» «Kyiv-Mohyla  LawandPoliticsJournal» 4(2018) та 5(2019)200 000,00200 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для підготовки і видання електронного журналу НаУКМА «Kyiv-Mohyla  ScholarlyPeer-ReviewedJournals», «Kyiv-Mohyla  HumanitiesJournal» 6 (2019)100 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Викладацького Стипендіального Фонду 88 000,00593 354,00Цільова благодійна допомога 2018-2019р.р.
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  ТОВ «Арцінгер, Бондарєв, Шкляр та партнери» підтримки студентів бакалаврських програм ФПвН НаУКМА 2019-2020 н.р.;39 200,0098 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  Павла Принька для підтримки студентів бакалаврських програм Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА на 2019-2020 навчальний рік;19 600,0098 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  родини Людмили та Геннадія Зубків на 2019-2020 навчальний рік;97 400,0098 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  родини Уляни та Сергія Березенків для соціальної підтримки студентів бакалаврських програм Факультету економічних наук НаУКМА на 2019-2020 н.р.;32 600,0098 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  родини Єфименко для підтримки студентів бакалаврських програм факультету природничих наук НаУКМА  на 2019-2020 н.р.;32 600,0098 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  родини Олександри Червоненко для підтримки студентів бакалаврських програм Факультету гуманітарних наук НаУКМА на 2019-2020 навчальний рік ;19 600,0098 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  Костянтина Євтушенка для підтримки студентів бакалаврських програм Факультету інформатики НаУКМА на 2019-2020 навчальний рік;19 600,0098 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Об'єднаного Студентського Стипендіального Фонду23 200,00197 400,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреату Іменної стипендії ТОВ «Ернст енд Янг» студенту ФПвН НаУКМА6 000,0018 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для виконання проекту «Трансформація НаУКМА до цифрового університету шляхом розвитку освітньої інфраструктури та е сервісів».978 356,00
Благодійна допомога на розробку сторінок веб-сайту для розміщення/використання в мережі Інтернет з метою залучення благодійних внесків на розвиток НаУКМА.26 000,0026 000,00Цільова благодійна допомога від БФ «Повір у себе»
Цільова благодійна допомога в  на придбання обладнання для кафедри екології ФПрН НаУКМА.81 657,08Цільова благодійна допомога від Марії Фішер Слиш 2018р
Благодійна допомога   на відрядження викладачів  ФПрН НаУКМА.24 200,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога   на відрядження викладача ФСНСТ   НаУКМА з коштів, які надійшли на розвиток факультету.5 000,006 000,00
Організаційні витрати на проведення  благодійного вечора 2019 року по залученню коштів.1 136 046,15125 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для фінансування проекту "Розвиток колекції  Я.Головача".114 716,97113 125,00 Цільова благодійна допомога 2018 та 2019 років
Благодійна допомога для фінансування проекту "Літня школа з програмування ФІ".10 000,0023 100,00 Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога Культурно-мистецькому Центру НаУКМА на оснащення та ремонтні роботи64 974,6269 760,00 Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога НаУКМА для закупівлі нових книжок.99 904,05-
Благодійна допомога учасникам фандрайзингової кампанії 2019 року по залученню коштів на розвиток НаУКМА.35 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога   для оплати послуг охорони НаУКМА.206 500,00-
 Благодійна допомога на послуги доступу до електронних видань.3 309,007 000,00Цільова благодійна допомога на розвиток бібліотеки
Благодійна допомога на виконання проекту «Мережі ХХІ ст.381761 900,00 Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога на виконання проекту «Цифровий університет».71 727,0038 000,00Цільова благодійна допомога
Цільова благодійна допомога для оплати навчання в НаУКМА дітей співробітників університету.251 100,00-
Благодійна допомога на відрядження студентів (із коштів Фонду Михайла та Дарії Ковальських).Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога на міжнародну наукову конференціюдо 100-річчя Омеляна Пріцака                       (із коштів Фонду Михайла та Дарії Ковальських).372 444,4229 572,32 Цільова благодійна допомога
Цільова благодійна допомога студентам-переможцям конкурсу "Зірка факультету" ФЕН НаУКМА (із коштів Фонду Михайла та Дарії Ковальських)22 177,0022 177,00Цільова благодійна допомога
Цільова благодійна допомога на безкоштовне харчування студентів (із коштів Фонду Михайла та Дарії Ковальських)22 177,0022 177,00Цільова благодійна допомога
Цільова благодійна допомога на відрядження учасників Народної хорової капели «Почайна»  для участі у ХVІ- му музичному фестивалі «Стравінський та Україна»  (із коштів Фонду Козбурів Тараса і Оксани)29 000,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Цільова благодійна допомога на реставрацію твору живопису (із коштів Фонду Козбурів Тараса і Оксани)7 000,00
Цільова благодійна допомога на обслуговування міжнародної конференції «Міжнародні наукові читання «Віктор Петров –Домонтович інтелектуал на зламі епох», (із коштів Фонду Козбурів Тараса і Оксани)13 600,00
Цільова благодійна допомога на видання мистецьких та історичних видань (із коштів Фонду Козбурів Тараса і Оксани)98 880,00
Цільова благодійна допомога на виготовлення аудіодисків хорової капели «Почайна» ( із коштів Фонду «Слово» в пам'ять Івана Івановича Волошина)81 000,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога лауреатам  конкурсу проектів для розвитку науки, інновацій та наукової освіти  і науково-організаційної діяльності в НаУКМА 2018 року.66 000,00-
Благодійна допомога лауреатам  конкурсу проектів для розвитку науки, інновацій та наукової освіти  і науково-організаційної діяльності в НаУКМА 2019 року.135 000,00
Цільова Благодійна допомога на наукові відрядження студентів (з надходжень  «Внесок в розбудову НаУКМА»)50 000,0042 250,00 Цільова благодійна допомога
Цільова Благодійна допомога на друкарські послуги видання «Меморіальна біблотека Джеймса Мейса в НаУКМА: путівник» (з коштів Фонду ім. Джеймса Мейса)67 400,00
Цільова Благодійна допомога на реалізацію  студентських проектів (з надходжень  «Внесок в розбудову НаУКМА»)26 802,5537 003,80Цільова благодійна допомога
Цільова Благодійна допомога на проекти соціальної підтримки студентів НаУКМА (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»48 000,0074 008,60Цільова благодійна допомога
Цільова Благодійна допомога на покращення матеріально-технічної бази університету (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»141 260,00259 027,60 Цільова благодійна допомога
Цільова Благодійна допомога на видання Календаря-Довідника 2019-2020 (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»37 200,0031 757,60
Благодійна допомога на сплату за мобільний зв`язок НаУКМА (Київстар та МТС).84 220,98-
Благодійні допомоги  на обслуговування благодійних заходів НаУКМА19 509,00-
Благодійна допомога для фінансування подій "Дні науки НаУКМА 2019"5 000,00-
Благодійна допомога  лауреатам "Премії ім.П.Могили"75 000,00-
Благодійна допомога для оплати наукових періодичних видань НаУКМА «Наукові записки, тематичні серії»1 336,0015 141,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога НаУКМА на сплату DOI (цифрового ідентифікатора об'єкта) для електронного журналу НаУКМА «Англомовні рецензовані видання Kyiv-MohylaJournal».-
Благодійна допомога за адміністрування Фонду по роботі із випускниками Інвестиційної компанії DragonCapital48 000,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога  для оплати послуг друку сертифікатів для Юридичної клініки.144Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога на виконання проекту «Зимова школа ПРОФІ+ для викладачів НаУКМА» Благодійна та цільова благодійна допомога
Благодійна допомога НаУКМА на закупівлю для музею НаУКМА19 032,00   Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам іменного Фонду   Кіндрата             40 000,00161 235,55Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога лауреатам іменного Фонду                 ім. Мирослави Іванців109 237,00109 237,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
***Благодійна допомога лауреатам Об’єднаного  іменного фонду НаУКМА42 031,00  Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога лауреатам іменного Фонду                 ім. І.Ткаченка25 000,00  Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
*Благодійна допомога лауреатам Об`єднаного стипендіального професорського фонду за міжнародні публікації100 000,00   Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога студентам НаУКМА з коштів фонду ім.Д.Малюченка20 000,00  Благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога лауреатам Об’єднаного  стипендіального фонду Докторської НаУКМА50 000,00
Благодійна допомога для виконання проекту «Розробка та підготовка Курсів підвищення кваліфікації викладачів НаУКМА на 2019/2020 навчальний рік» в рамках виконання проекту Благодійного вечора 2018 року «ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ».119 051,00134 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога з коштів Фонду взаємодопомоги64 400,00Цільова благодійна допомога з коштів  Фонду
Благодійна допомога  НаУКМА з коштів фонду «Електронні видання» на виконання проекту «Наукові журнали НаУКМА»45 000,00  Цільова благодійна допомога з коштів  Фонду
Благодійна допомога учасникам Cтипендійної (благодійної) програми імені Богдана Радченка для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в Антитерористичній Операції та Операції Об’єднаних Сил, на навчання на магістерських програмах Національного університету «Києво-Могилянська академія» (стипендія імені Богдана Радченка)220 097,00102 437,50Цільова благодійна допомога  від
Благодійна допомога з коштів, які надійшли від Фонду Наталі і Богдана Ковалів82 750,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога  на організацію та проведення  заходів по проекту «Кар'єра: крок за кроком» з коштів іменного Фонду  компанії JTI14 000,00   Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога  НаУКМА на організацію та проведення  загальноуніверситетського заходу «Ярмарок кар'єри».93 182,9699 900,00
Цільова благодійні допомога для організації та проведення 7 міжнародної наукової конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху».27 293,6026 850,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога  на організацію семінарів та підготовку до видання «Навчаючи вчимося» (Методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики. До 25-річчя кафедри історії НаУКМА)( з коштів Фонду імені Самійла Величка)9 648,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога НаУКМА для забезпечення господарських витрат та утримання транспортних засобів.134 446,14-
Благодійна допомога лауреату іменного Фонду професора М.І.Козюбри3 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога на придбання технічних засобів (покращення умов навчального процесу)25 500,0025 500,00Цільова благодійна допомога від Глобал-Лоджик
Благодійна допомога лауреату та адміністратору іменного фонду Наталії Ксьондзик7 460,0017 750,00Благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога на виконання проекту «Упорядкування художньої колекції НаУКМА: мистецтвознавчий аналіз для укладання каталогу», з коштів Фонду ім. О.Дмитріва10 000,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога на поповнення ФОНДУ  Ендавмент для підтримки наукових досліджень в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»497 100,00-
Благодійна допомога на поповнення ФОНДУ  ЕНДАВМЕНТ Благодійного  Фонду «Києво-Могилянський Ендавмент» для підтримки культурно-освітніх проектів НаУКМА150 000,00-
Благодійна допомога на поповнення ФОНДУ    ЕНДАВМЕНТ Благодійного  Фонду «Києво-Могилянський Ендавмент»250 000,00-
Благодійна допомога на поповнення ФОНДУ  (ендавмент)  для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в НаУКМА55 741,00-
Благодійна допомога лауреатам конкурсу  індивідуальних дослідницьких проектів Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»  на здобуття індивідуального дослідницького гранту 2019 року194 513,28  Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Всього:7 359 700,80

Проекти, які відбулись завдяки благодійній підтримці інших установ (гранти)

Назва проектуВитрачено, грн.Залучено протягом 2019 року, грн.Грантодавець
----

Іменні Благодійні фонди

Іменні  фонди – засновані благодійниками постійні фонди (ендавменти) для надання благодійної допомоги професорсько-викладацькому складу та студентам НаУКМА для, підтримки та заохочення їхньої наукової, професійної і громадської активності та соціальної підтримки.  

*Об’єднаний стипендіальний професорський фонд родини Винницьких (192 460 грн), у т.ч.:

 • Фонд Івана, Іроїди та Михайла Винницьких, Канада: матеріальна підтримка для професора ФПрН –62 730 грн.
 • Фонд Марії та Романа Винницьких, Канада: матеріальна підтримка для професора кафедри політології ФСНСТ –62 730 грн.
 • Фонд Романа Винницького, Канада: матеріальна підтримка імені Михайла Лебедя для професора  кафедри історії ФГН –57 000 грн.
 • Поповнення ОСПФ родини Винницьких від Михайла Винницького: матеріальна підтримка для професора  НаУКМА –10000 грн.

**Об’єднаний стипендіальний професорський фонд (482 000 грн), у т.ч.:

 • Фонд Івана, Іроїди та Михайла Винницьких, Канада: матеріальна підтримка для професора ФПрН –62 730 грн.
 • Фонд Марти Турчин, США: матеріальна підтримка для професора кафедри соціології ФСНСТ –57 000 грн.
 • Фонд Клубу Козбілд, Канада: матеріальна підтримка для професора кафедри загально-правових наук ФПвН –57 000 грн.
 • Фонд Марії та Романа Винницьких, Канада: матеріальна підтримка для професора кафедри політології ФСНСТ –62 730 грн.
 • Фонд Романа Винницького, Канада: матеріальна підтримка імені Михайла Лебедя для професора  кафедри історії ФГН –57 000 грн.
 • Фонд компанії САН Інбев  та БО «Фонд братів Кличків», Україна: матеріальна підтримка для молодих науковців ФПрН – 50 000 грн.
 • Фонд компанії Тетра Пак Україна: матеріальна підтримка для професора кафедри філософії та релігієзнавства ФГН –57 000 грн.
 • Фонд ВАТ «АгроКомБанк», Україна:  матеріальна підтримка для професора кафедри галузевих правових наук ФПвН –50 000 грн.
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: матеріальна підтримка для професора ФЕН –171 000 грн (сума на трьох).
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: матеріальна підтримка за адміністрування 40 000 грн

             ***Об’єднаний стипендіальний фонд Докторської школи НаУКМА (315 330 грн), у т.ч.:

 • Фонд Марти Турчин, США:. матеріальна підтримка для слухача Докторської школи  – 45 000 грн.
 • Фонд Клубу Козбілд, Канадаматеріальна підтримка для кафедри загально-правових наук ФПвН – 45 000 грн.
 • Фонд Романа Винницького, Канада:   матеріальна підтримка для слухача Докторської школи – 42 330 грн.
 • Фонд компанії Тетра Пак, Україна: матеріальна підтримка для слухача Докторської школи – 18 000 грн.
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: три матеріальних підтримки для слухачів Докторської школи – 165 000 грн.

       ****Об’єднаний іменний фонд НаУКМА (332879 грн), у т.ч.:

 • Фонд ВАТ «АгроКомБанк», Україна: матеріальна підтримка для студента ФПвН – 15 000 грн.
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: матеріальна підтримка за загальне адміністрування проектів – 37 879 грн; матеріальна підтримка  студента для ФЕН – 40 000 грн.
 • Фонд родини Смолярчуків, Канада: матеріальна підтримка для студента ФГН – 20 000 грн.
 • Фонд компанії «Ернст енд Янг»: матеріальна підтримка для професора  ФЕН – 80 000 грн; матеріальна підтримка для студента ФПвН – 30 000 грн.
 • Фонд Інвестиційої компанії DragonCapital,  Україна: матеріальна підтримка  для професора  ФЕН – 110 000 грн;

Фонд імені Ігоря Ткаченка: матеріальні підтримки за досягнення в соціології та в PUBLIC RELATIONS – 227 012 грн. Засновники:  Ткаченко С.Г («TNS Україна»), Ткаченко В.І., Ткаченко О.І., Пекар В.О. («Євроіндекс»), ТОВ «Баунт Ска Україна», Діалла АМК,  ТОВ «Maк Хаус», ТОВ «Об’єднана консалтингово-інвестиційна компанія», ТОВ «Івросувенір», ЗАТ «Український медіа-холдинг», ТОВ «Академія реклами», Володимир Хливнюк, ТОВ «Марсмедіа», ЗАТ Агентство «Інфоком».

Фонд імені Дж.Мейса: для підтримки колекції Дж.Мейса в Науковій бібліотеці НаУКМА та подальшого вивчення теми Голодомору – 110 000 грн.

Фонд Інвестиційої компанії Dragon Capital,  Україна: матеріальна підтримка  для адміністрування розвитку роботи з випускниками НаУКМА- 80 000 грн.

Фонд імені Олександра Дмитріва: для підтримки творчості, розвитку музичних чи/та театральних колективів або окремих виконавців, а також проведення  наукових, освітніх, соціокультурних  чи мистецьких заходів та акцій, спрямованих на популяризацію музики та/або сценічного мистецтва,  різних жанрів та стилів, музичних інструментів, або виконавської майстерності – 95100 грн.

Фонд імені Дмитра Малюченка:   студентам та аспірантам НаУКМА у критичних ситуаціях, пов’язаних зі станом здоров’я – 370 471,22 грн. (266 190,00 – фонд,  104 281,22 – відсотки)

Фонд Козбур Тараса і Оксани: для підтримки а також проведення  наукових, освітніх, соціокультурних   заходів та досліджень – 209100 грн.

Фонд «Електронні видання НаУКМА»: для фінансування електронних видань НаУКМА – 160002,00 грн.

Фонд Фундації імені отця Маріяна та доктора Романа Цюрковських, Канада: матеріальна підтримка для професора кафедри галузевих правових наук ФПвН – 112 710 грн .               

Фонд університетської організації «Український екологічний клуб «Зелена хвиля»: для здійснення екологічної діяльності, передбаченої статутом університетської організації «Український екологічний клуб «Зелена хвиля» – 14700 грн

Фундація української мови ім.Зеновія Квіта: для підтримки, відродження, збереження і розвитку української мови в Україні та поза її теперішніми межами – 73990,00 грн.

Фундація «Слово» в пам’ять Івана Івановича Волошина: для організації культурно-мистецьких заходів та поїздок студентів НаУКМА по Україні з метою відвідання пам’яток культури, мистецтва, історії– 273537,00 грн

Пропам’ятний Фонд  на честь благодійників НаУКМА, які відійшли у вічність: матеріальна підтримка пропам’ятних заходів НаУКМА – 100000 грн .       

Фонд  імені Самійла Величка: для реалізації проектів кафедри історії, пов’язаних із дослідженнями ранньомодерної історії України  100000 грн.    

Фонд  імені Наталії та Івана Даниленків: для підтримки культурно-мистецьких заходів в НаУКМА  20030 грн.      

 Фонд компанії JTI: для підтримки  заходів, які проводяться в НаУКМА з метою працевлаштування студентів та випускників  – 90000 грн

 Фонд  Мирослави Іванців: для підтримки досліджень (scholarships) в НаУКМА в будь-якій галузі. Участь в конкурсі можуть брати викладачі, докторанти, аспіранти і студенти магістеріуму  $99046,57    

Фонд  Кіндрата: прибутки від цього фонду призначаються для студентів, викладачів і дослідників з Києво-Могилянської академії на дослідження в галузі історії України від найдавніших часів до сьогодення. Участь в конкурсі можуть брати викладачі, докторанти, аспіранти і студенти магістеріуму НаУКМА.  $146 193,40    

Фонд родини Юхименків: для розвитку Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»  –           $193 831,70    

Чотирирічний Грант іменного Фонду родини Наталії і Богдана Коваль: для благодійної підтримки студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» вихідців з Донбасу, Криму і сільської місцевості – $10 000,00  (для благодійності протягом 2020 року ) 

Фонд імені Наталії  Ксьондзик  – для підтримки за дипломну роботу з літературознавства студента 4-го року навчання бакалаврської програми – 17 750,00 грн.

Іменні стипендіальні Фонди  (для благодійності протягом 2019-2020 навчального року ) 

 • Іменний Студентський Стипендіальний Фонд ТОВ “Арцінгер, Бондарєв, Шкляр та партнери” – 58800,00 грн. ;
 •  Іменний Студентський Стипендіальний Фонд Павла Принька – 78400,00 грн.;
 • Іменний Студентський Стипендіальний Фонд родини Уляни та Сергія Березенків – 65400,00 грн.;
 •  Іменний Студентський Стипендіальний Фонд  родини Людмили та Геннадія Зубків – 98400,00 грн.;
 • Іменний Студентський Стипендіальний Фонд пам’яті Сергія Рябова – 98000,00 грн.;
 • Іменний Студентський Стипендіальний Фонд родини Єфименко – 65340,00 грн.;
 • Іменний Студентський Стипендіальний Фонд родини Олександри Червоненко – 78400,00 грн.;
 • Іменний Викладацький Стипендіальний Фонд Зої Литвин – 266000,00грн.;
 • Об’єднаний Студентський Стипендіальний Фонд – 174 200,00 грн.;
 • Об’єднаний Викладацький Стипендіальний Фонд – 505354,00 грн.