Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії

Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії

Звіт Правління про роботу Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії у 2021 р.
(відбулось 35 засідань)

Протягом року Фондом залучено:
Показники, грн.
6 128 536,93
3 394 596,39Благодійні внески від фізичних  та юридичних осіб
1 605 018,41Благодійні внески в іноземній валюті  (еквівалент $57 758,36 )
15 684,63Благодійні внески в іноземній валюті  (еквівалент EUR 479,59)
1 050 847,50Проценти по депозитах
62 390,00Дохід від здачі в оренду нерухомості
Доходи (Форма №2-мс)
8208074,00
ВитратиПоказники, %
8352309,00
6973744,00Благодійна діяльність83,49
1378565,00Утримання Фонду16,51
в тому числі:
859 942,85Заробітна плата включно з нарахуваннями62,38
48434,85придбання товарно-матеріальних цінностей, канцтоварів, витратних матеріалів3,51
35000придбання основних засобів2,54
90194,07оплата послуг з обслуговування сигналізації,  аудит, тощо6,54
7 613,00оплата послуг банку0,55
118694,53плата за комунальні послуги8,61
14550,65телекомунікаційні послуги1,06
185968,93знос основних засобів, МНА13,49
18166,12податок на нерухоме майно                                                       1,32

Перелік проектів, підтриманих Фондом у 2021 році

Проекти:Витрачено, грн.Залучено протягом 2021 року, грн.З яких надходжень
Благодійна допомога для підготовки і видання електронного журналу НаУКМА  «Kyiv-Mohyla  LawandPoliticsJournal»  6(2020)24 729,30114617,18Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для підготовки і видання електронного журналу НаУКМА  «Kyiv-Mohyla  HumanitiesJournal» 7(2020)-103801,25Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам  конкурсу проектів для розвитку науки, інновацій та наукової освіти  і науково-організаційної діяльності в НаУКМА 2021 року.135 000,00135000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  ТОВ «Арцінгер, Бондарєв, Шкляр та партнери» для підтримки студентів бакалаврських програм ФПвН НаУКМА 2020-2021 н.р.;98 352,4949000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреату Студентського Стипендіального Фонду професора  Дж. Федака  (George Fedak) Канада 2021 року ( МП «Молекулярна біологія»)4 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  родини Людмили та Геннадія Зубків на 2019-2020 навчальний рік;18 000,00-Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лавреатам та адміністраторам Філософського Стипендійного Фонду  випускника НаУКМА Андрія Сусленка на 2020–2021 навчальний рік98 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду  родини Єфименко для підтримки студентів бакалаврських програм факультету природничих наук НаУКМА  на 2020-2021 н.р.;49 500,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога на видання календаря 2022року до 300-ліття Григорія Сковороди (з коштів на розвиток бібліотеки НаУКМА)7 000,00
Благодійна допомога лауреатам Об’єднаного стипендіального професорського фонду імені родини Винницьких (Політологія - відзнака пам'яті Юліана Винницького, Соціологія - відзнака пам'яті Ярослави Винницької Хімія - відзнака пам'яті Івана Винницького)29 291,86
Благодійна допомога на виконання проекту «Розвиток навичок академічного письма».125 000,00
Благодійна допомога на виконання Програми професійного розвитку викладачів НаУКМА за підтримки  Сергія Євтушенка83 500,00Цільова благодійна допомога 2019 року
Благодійна допомога лауреатам Об'єднаного Студентського Стипендіального Фонду20 000,00
Благодійна допомога лауреату Іменної стипендії ТОВ «Ернст енд Янг» студенту ФПвН НаУКМА18 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для виконання проекту «Трансформація НаУКМА до цифрового університету шляхом розвитку освітньої інфраструктури та е сервісів».97 076,00
Цільова благодійна допомога   на забезпечення організації навчання в умовах дистанційної освіти134 414,77
Цільова благодійна допомога   на придбання обладнання для наукової бібліотеки НаУКМА65 000,00
Благодійна допомога для соціальної підтримки працівників Приймальної комісії, які працювали в умовах карантинних заходів через COVID-19200 000,00200000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для фінансування проекту "Розвиток колекції  Я.Головача".102 396,00102396,00 Цільова благодійна допомога 2020 року
Цільова благодійну допомогу НаУКМА  для виготовлення навчально-методичного посібника «Загальна хімія»27 500,00
Благодійна допомога для придбання  техніки для забезпечення Приймальної комісії НаУКМА60 000,0060000,00 Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога НаУКМА для закупівлі нових книжок.50 000,00
 Благодійна допомога на послуги доступу до електронних видань.50 000,00Цільова благодійна допомога на розвиток бібліотеки
Цільова благодійна допомога   на проект  «Розвиток цифрової (digital) освіти в НаУКМА. Оновлення інфраструктури»26 186,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреату стипендійного Фонду ім.Миколи та Антоніни Надольських34 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреату Фонду Дмитріва 2020 року (проект «Мистецька колекція НаУКМА6 вивчення та збереження творчої спадщини Георгія та Сергія Якутовичів»).15 000,00
Цільова благодійна допомога студентам-переможцям конкурсу "Зірка факультету" ФЕН НаУКМА (із коштів Фонду Михайла та Дарії Ковальських)20 111,0020111,00Цільова благодійна допомога
Цільова благодійна допомога на соціальну підтримку студентів (із коштів Фонду Михайла та Дарії Ковальських)28 116,0028116,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога лауреатам Іменного Професорського Стипендійного Фонду Фундації імені отця Маріяна та доктора Романа Цюрковських34 000,00
Благодійна допомога лауреатам Студентського стипендійного фонду родини Футей55 370,0055370,00Цільова благодійна допомога
Цільова благодійна допомога для сплати за навчальні послуги учаснику АТО.12 500,00Цільова благодійна допомога 2020 року
Благодійна допомога лауреатам Студентського Стипендіального Фонду Адвокатського об'єднання «Василь КІСІЛЬ і Партнери »78 400,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для виконання ремонтних робіт даху архітектрних пам'яток Трапезної та Поварні303 396,76
Цільова благодійна допомога працівникам НаУКМА у зв'язку з захворюванням на COVID-19.196 500,00
Соціальна благодійна підтримка працівників НаУКМА314 778,00
 Благодійна допомога  на соціальну підтримку студентів НаУКМА з коштів, які передбачались на «студентські проекти» (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»16 800,00
Благодійна допомога  на студентські проекти (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»1 325,00
Цільова Благодійна допомога на проекти соціальної підтримки студентів НаУКМА (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»33 873,00Цільова благодійна допомога
Цільова Благодійна допомога на покращення матеріально- технічної бази університету (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»596,24 Цільова благодійна допомога
Цільова Благодійна допомога на видання Календаря-Довідника 2019-2020 (з надходжень «Внесок в розбудову НаУКМА»7 750,00
Благодійна допомога на сплату за мобільний зв`язок НаУКМА (Київстар та МТС).88    067,21
 Благодійна допомога для організації поїздки Студентської театральної студії на відкритий фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних театральних колективів «Овація» м.Тернопіль 5-6 червня 2021. (з коштів на розвиток КМЦ)3 500,00
Благодійна допомога на організацію та проведення зустрічі-презентації підручника «Конституційне право» (з коштів на розвиток ФПвН)17 869,37
Благодійна допомога на наукові відрядження (з коштів на розвиток ФІ)21 044,84
Благодійна допомога (Відзнака імені Ярослава Спічека) за найкращу кваліфікаційну роботу для студента 2-го року навчання МП «Філософія»7 500,00
Благодійна допомога  лауреатам "Премії ім.П.Могили"150 000,00
Благодійна допомога для оплати наукових періодичних видань НаУКМА «Наукові записки, тематичні серії»18 650,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для оплати додрукарської підготовки  періодичних видань НаУКМА98 360,00
Благодійна допомога лауреатам іменного Фонду   Кіндрата              140 200,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога лауреатам іменного Фонду                 ім. Мирослави Іванців61 000,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
***Благодійна допомога лауреатам Об’єднаного  іменного фонду НаУКМА15 080,00  Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
*Благодійна допомога лауреатам Об`єднаного стипендіального професорського фонду за міжнародні публікації92 500,00   Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога студентам НаУКМА з коштів фонду ім.Д.Малюченка38 000,00  Благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога для виготовлення напису на пам'ятнику благодійників Києво-Могилянської академії –Пріцаку Омеляну та його дружині Ларисі.RC:R[6]C98 450, 0098450,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога для виготовлення напису на пам'ятнику благодійників Києво-Могилянської академії –Пріцаку Омеляну та його дружині Ларисі.3 102,00Благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога працівникам НаУКМА з коштів Фонду взаємодопомоги.47 500,00Цільова благодійна допомога з коштів  Фонду
Благодійна допомога  НаУКМА на підтримку електронних видань на сплату DOI (цифрового ідентифікатора об'єкта) від ТОВ «Видавнича служба УРАН» 10 800,00  Цільова благодійна допомога з коштів  Фонду
Благодійна допомога учасникам Cтипендійної (благодійної) програми імені Богдана Радченка на навчання на магістерських програмах Національного університету «Києво-Могилянська академія».111 597,10Цільова благодійна допомога  
Благодійна допомога з коштів, які надійшли від Фонду Наталі і Богдана Ковалів.15 000,00Цільова благодійна допомога
Благодійна допомога  на організацію та проведення  заходів (онлайн- ярмарка кар'єри).86 000,00   Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога лауреату стипендії імені Марти Коломиєць27 232,75Цільова благодійна допомога  
Благодійна допомога  на організацію семінарів та підготовку міжнародної конференції  та електронного видання збірника статей Міжнародної конференції молодих дослідників «Досліджуючи минуле: людина в умовах модерну» (електронний варіант) ( з коштів Фонду імені Самійла Величка)17 035,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога НаУКМА для забезпечення господарських витрат та утримання транспортних засобів.249 305,44
Благодійна допомога лауреату та адміністратору іменного фонду Наталії Ксьондзик.7 460,00Благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога для проведення ремонтно-реставраційних робіт в будівлях НаУКМА.1 044 626,96
Благодійна допомога для проведення ремонтних робіт та встановлення нових захисних щитів над світловими приямками на приміщеннях бібліотеки ім.Антоновичів та навчального корпусу №6  НаУКМА.369 335,00
Благодійна допомога на матеріально-технічне забезпечення навчального процесу103 000, 08
Благодійна допомога для сплати за освітні послуги студенту магістеріуму з коштів, які надійшли від  Фонду родини Позняк.30 119,4030119,40
Благодійна допомога лауреатам конкурсу  індивідуальних дослідницьких проектів Докторської Школи від. іменного Фонду родини Юхименків (ендавменту) в НаУКМА  на здобуття індивідуального дослідницького гранту 2020 року101 446,67101446,67  Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога на статутну діяльність Благодійного  Фонду «Києво-Могилянський Ендавмент» (для соціальної підтримки працівників НаУКМА165 000,00-
Благодійна допомога на статутну діяльність Благодійного  Фонду «Києво-Могилянський Ендавмент»150 000,00
Благодійного  Фонду «Києво-Могилянський Ендавмент»
Благодійна допомога для упорядкування Меморіального кабінету ім.Джеймса Мейса (Бібліотеки- Архіву) та облаштування робочого місця досліднику колекції.19 500,00Цільова благодійна допомога з коштів іменного Фонду
Благодійна допомога працівникам НаУКМА на честь 30-літнього ювілею з дня відродження Києво-Могилянської Академії .890 000,00
Всього:6 973 744,24

Проекти, які відбулись завдяки благодійній підтримці інших установ (гранти)

Назва проектуВитрачено, грн.Залучено протягом 2021 року, грн.Грантодавець
----

Іменні Благодійні фонди

Іменні  фонди – засновані благодійниками постійні фонди (ендавменти) для надання благодійної допомоги професорсько-викладацькому складу та студентам НаУКМА для, підтримки та заохочення їхньої наукової, професійної і громадської активності та соціальної підтримки.  

*Об’єднаний стипендіальний професорський фонд родини Винницьких (242 819 грн), у т.ч.:

 • Фонд Івана, Іроїди та Михайла Винницьких, Канада: матеріальна підтримка для професора ФПрН – 62 730 грн.
 • Фонд Марії та Романа Винницьких, Канада: матеріальна підтримка для професора кафедри політології ФСНСТ – 62 730 грн.
 • Фонд Романа Винницького, Канада: матеріальна підтримка імені Михайла Лебедя для професора  кафедри історії ФГН – 57 000 грн.
 • Поповнення ОСПФ родини Винницьких від Михайла Винницького: матеріальна підтримка для професора  НаУКМА – 10000 грн. та поповнення на честь ювілею благодійника – 50359 грн.

**Об’єднаний стипендіальний професорський фонд (482 000 грн), у т.ч.:

 • Фонд Марти Турчин, США: матеріальна підтримка для професора кафедри соціології ФСНСТ –57 000 грн.
 • Фонд Клубу Козбілд, Канада: матеріальна підтримка для професора кафедри загально-правових наук ФПвН – 57 000 грн.
 • Фонд компанії САН Інбев  та БО «Фонд братів Кличків», Україна: матеріальна підтримка для молодих науковців ФПрН – 50 000 грн.
 • Фонд компанії Тетра Пак Україна: матеріальна підтримка для професора кафедри філософії та релігієзнавства ФГН – 57 000 грн.
 • Фонд ВАТ «АгроКомБанк», Україна:  матеріальна підтримка для професора кафедри галузевих правових наук ФПвН – 50 000 грн.
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: матеріальна підтримка для професора ФЕН – 171 000 грн (сума на трьох).
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: матеріальна підтримка за адміністрування 40 000 грн

             ***Об’єднаний стипендіальний фонд Докторської школи НаУКМА (315 330 грн), у т.ч.:

 • Фонд Марти Турчин, США:. матеріальна підтримка для слухача Докторської школи  – 45 000 грн.
 • Фонд Клубу Козбілд, Канадаматеріальна підтримка для кафедри загально-правових наук ФПвН – 45 000 грн.
 • Фонд Романа Винницького, Канада:   матеріальна підтримка для слухача Докторської школи – 42 330 грн.
 • Фонд компанії Тетра Пак, Україна: матеріальна підтримка для слухача Докторської школи – 18 000 грн.
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: три матеріальних підтримки для слухачів Докторської школи – 165 000 грн.

       ****Об’єднаний іменний фонд НаУКМА (332879 грн), у т.ч.:

 • Фонд ВАТ «АгроКомБанк», Україна: матеріальна підтримка для студента ФПвН – 15 000 грн.
 • Фонд «Райффайзенбанк Аваль», Україна: матеріальна підтримка за загальне адміністрування проектів – 37 879 грн; матеріальна підтримка  студента для ФЕН – 40 000 грн.
 • Фонд родини Смолярчуків, Канада: матеріальна підтримка для студента ФГН – 20 000 грн.
 • Фонд компанії «Ернст енд Янг»: матеріальна підтримка для професора  ФЕН – 80 000 грн; матеріальна підтримка для студента ФПвН – 30 000 грн.
 • Фонд Інвестиційої компанії DragonCapital,  Україна: матеріальна підтримка  для професора  ФЕН – 110 000 грн;

Фонд імені Ігоря Ткаченка: матеріальні підтримки за досягнення в соціології та в PUBLIC RELATIONS – 227 012 грн. Засновники:  Ткаченко С.Г («TNS Україна»), Ткаченко В.І., Ткаченко О.І., Пекар В.О. («Євроіндекс»), ТОВ «Баунт Ска Україна», Діалла АМК,  ТОВ «Maк Хаус», ТОВ «Об’єднана консалтингово-інвестиційна компанія», ТОВ «Івросувенір», ЗАТ «Український медіа-холдинг», ТОВ «Академія реклами», Володимир Хливнюк, ТОВ «Марсмедіа», ЗАТ Агентство «Інфоком».

Фонд імені Дж.Мейса: для підтримки колекції Дж.Мейса в Науковій бібліотеці НаУКМА та подальшого вивчення теми Голодомору – 110 000 грн.
Фонд Інвестиційої компанії Dragon Capital,  Україна: матеріальна підтримка  для адміністрування розвитку роботи з випускниками НаУКМА- 80 000 грн.

Фонд імені Олександра Дмитріва: для підтримки творчості, розвитку музичних чи/та театральних колективів або окремих виконавців, а також проведення  наукових, освітніх, соціокультурних  чи мистецьких заходів та акцій, спрямованих на популяризацію музики та/або сценічного мистецтва,  різних жанрів та стилів, музичних інструментів, або виконавської майстерності – 95 100 грн.

Фонд імені Дмитра Малюченка:   студентам та аспірантам НаУКМА у критичних ситуаціях, пов’язаних зі станом здоров’я – 362 198,52 грн. (266 190,00 – фонд,  96 008,52 – відсотки)

Фонд Козбур Тараса і Оксани: для підтримки а також проведення  наукових, освітніх, соціокультурних   заходів та досліджень – 209100 грн.

Фонд «Електронні видання НаУКМА»: для фінансування електронних видань НаУКМА – 160002,00 грн.

Фонд Фундації імені отця Маріяна та доктора Романа Цюрковських, Канада: матеріальна підтримка для професора кафедри галузевих правових наук ФПвН – 112 710 грн.       

Фонд університетської організації «Український екологічний клуб «Зелена хвиля»: для здійснення екологічної діяльності, передбаченої статутом університетської організації «Український екологічний клуб «Зелена хвиля» – 14700 грн.

Фундація української мови ім. Зеновія Квіта: для підтримки, відродження, збереження і розвитку української мови в Україні та поза її теперішніми межами – 73990,00 грн.

Фундація «Слово» в пам’ять Івана Івановича Волошина: для організації культурно-мистецьких заходів та поїздок студентів НаУКМА по Україні з метою відвідання пам’яток культури, мистецтва, історії – 273537,00 грн

Пропам’ятний Фонд  на честь благодійників НаУКМА, які відійшли у вічність: матеріальна підтримка пропам’ятних заходів НаУКМА – 100000 грн.       

Фонд  імені Самійла Величка: для реалізації проектів кафедри історії, пов’язаних із дослідженнями ранньомодерної історії України – 100000 грн.   

Фонд  імені Наталії та Івана Даниленків: для підтримки культурно-мистецьких заходів в НаУКМА – 20030 грн.      

Фонд компанії JTI: для підтримки  заходів, які проводяться в НаУКМА з метою працевлаштування студентів та випускників  – 90000 грн

Фонд  Мирослави Іванців: для підтримки досліджень (scholarships) в НаУКМА в будь-якій галузі. Участь в конкурсі можуть брати викладачі, докторанти, аспіранти і студенти магістеріуму –$99046,57    

Фонд  Кіндрата: прибутки від цього фонду призначаються для студентів, викладачів і дослідників з Києво-Могилянської академії на дослідження в галузі історії України від найдавніших часів до сьогодення. Участь в конкурсі можуть брати викладачі, докторанти, аспіранти і студенти магістеріуму НаУКМА. – $146 193,40    

Фонд родини Юхименків: для розвитку Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»  –  $193 831,70

Чотирирічний Грант іменного Фонду родини Наталії і Богдана Коваль: для благодійної підтримки студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» вихідців з Донбасу, Криму і сільської місцевості – $10 000,00  (для благодійності протягом 2022 року ) 

 Фонд імені Наталії  Ксьондзик  – для підтримки за дипломну роботу з літературознавства студента 4-го року навчання бакалаврської програми – 23 678,34 грн.